Köpaförsäkring.se

Bästa olycksfallsförsäkringen 2023

Den bästa olycksfallsförsäkringen är den försäkring som ger dig ett så komplett och bra skydd som möjligt. En olycksfallsförsäkring säkerställer att du kan känna dig trygg och att du får ersättning om du skulle vara med i en olycka och skada dig. Här kan du hitta den bästa olycksfallsförsäkringen för dina behov.

Jämför olycksfallsförsäkring online

Här nedan hittar du en komplett jämförelse av försäkringsbolag som erbjuder bra och pålitliga försäkringar. Jämför olycksfallsförsäkring och hitta din favorit idag!

Denna sida innehåller affiliate-länkar.

WaterCircles

Detta ingår i försäkringen

Ersättning om du drabbas av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
Ersättning upp till 500 kronor om du blir inskriven på sjukhus (1 natt).
100 kronor om dagen i 90 dagar om du blir inlagd på sjukhus.
Ersättning för läkarvård eller tandvård, samt resor till och från läkarbesök.
Ersättning för psykologi vid krishjälp eller ersättning för vanprydande ärr efter skador och olyckor.
Ersättning på maximalt 50 000 kronor i samband med dödsfall efter olycka.

Hedvig

Detta ingår i försäkringen

Ersättning upp till 20 000 kronor per skada för vård och behandling.
Ersättning på maximalt 1 miljon kronor om du drabbas av långvarig förlorad arbetsförmåga.
Ersättning för ärr som orsakad av behandling efter en skada.
Bestående men ersätts med ett maximalt belopp på en miljon kronor.
Ersättning på 50 000 kronor om olycksfallet leder till dödsfall.
300 kronor per dag när du är inlagd på sjukhus för skada.

Gjensidige

Detta ingår i försäkringen

Ersättning om du drabbas av psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar.
Ersättning för ärr som är missprydande, t.ex. stora ärr i ansikte.
Ersättning för krishantering, t.ex. pyskolog, efter en olycka.
Ersättning med engångsbelopp om du avlider till följd av olyckan.
Ersätter vårdkostnader vid olycka såväl som resor till läkare eller sjukhus.
Ersätter kostnader för tandläkarbesök eller tandoperationer i samband med skador.

ICA Försäkring

Detta ingår i försäkringen

Ersättning om du behöver söka vård akut och blir inlagd på sjukhus.
Ersättning för behandling och vård av skador, t.ex. tandskador eller benbrott.
Samma kompletta skydd när du vistas utomlands i maximalt 12 månader.
Ersättning för rehabilitering, krishantering, terapi.
200 kronor varje dag i upp till ett år om du blir inlagd på sjukhus.
Ersättning för bestående men och ersättning vid dödsfall

OKQ8

Detta ingår i försäkringen

Ersättning om du drabbas av psykiska eller fysiska men i samband med olycka.
Daglig ersättning om du blir inlagd på sjukhus – maximalt 30 dagar.
Ersättning tilldelad till efterlevande förmånstagare, t.ex. partner eller barn.

Länsförsäkringar

Detta ingår i försäkringen

Ersättning vid psykisk eller fysisk invaliditet.
Ersättning för ärr om skadan har krävt behandling.
Ersättning per dag om du blir inskriven på sjukhus och får vård.
Ersättning om du drabbas av akut olycka som kräver direkt inskrivning över natten.
Om dina saker, t.ex. glasögon, hörapparat eller kläder går sönder vid olycka kan du få ersättning.
Ersättning för dödsbo om du avlider i följd av olycka.

if

Detta ingår i försäkringen

Ersätter om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall.
Dödsfallsersättning på 50 000 kronor betalas ut till efterlevande.
Ersättning för missprydande eller mycket synliga ärr.
Ersätter vid allvarliga och plötsliga skador, t.ex om din hälsena brister.
Ersättning på maximalt 200 kronor om dagen om du blir inlagd på sjukhus.
Ersättning för behandling av psykolog efter traumatiska händelser.

Folksam

Detta ingår i försäkringen

Ersätter om du drabbas av en bestående skada efter ett olycksfall.
Ersätter upp till 8 dagars sjukhusvistelse med akut behandling av kroppsskada.
Ersätter för missprydande ärr.
Läkarkostnader ersätts om du behöver söka vård, behandling eller tandvård.
Hjälp med begravningshjälp vid dödsfall (självrisk 40 000 kronor).
Daglig ersättning för sjukhusvistelse eller korttidsboende.

Länkar

Hemförsäkring

Läs mer »

Bilförsäkring

Läs mer »

Båtförsäkring

Läs mer »

Allt du behöver veta för att teckna bästa olycksfallsförsäkring

Här nedan hittar du all information du behöver för att kunna teckna en olycksfallsförsäkring som ger dig bra trygghet och säkerhet i din vardag. Vi svarar på vanliga frågor och funderingar.

Vad täcker olycksfallsförsäkring?

I en olycksfallsförsäkring ingår vanligtvis ersättning för olycka, akutersättning, sjukhusvistelse och ersättning för korttidsboende, samt ersättning för rehabilitering, tandskadekostnader och andra kostnader som kan tillkomma när du är i behov av vård. Observera att innehållet i försäkringar kan variera väldigt kraftigt.

Vad kostar olycksfallsförsäkring?

Vad just din olycksfallsförsäkring kommer att kosta är svårt att säga, men det vanligaste är ett snittpris på 99 till 200 kr i månaden. Sen finns det försäkringar som är både billigare och dyrare än så. Priset beror bland annat på önskad omfattning och försäkringsbolag.

Vad gäller vid olycksfallsförsäkring?

För att din olycksfallsförsäkring ska gälla behöver du ha råkat ut för en kroppsskada som är oförutsedd, plötslig och som orsakats av yttre händelser. Försäkringen täcker inte bara kostnader som kan uppstå när du söker akut vård, utan även om du får skador med bestående problem.

Varför ska man ha en olycksfallsförsäkring?

Den främsta orsaken till att du bör ha en olycksfallsförsäkring är helt enkelt för att du ska ha ett komplett skydd om du råkar ut för en olycka. Det kan t.ex. vara en bilolycka som innebär svårigheter för livet eller en olycka som orsakar förlamning, trauma eller kronisk smärta.